Silvia Cacciatori

Silvia Cacciatori Filloy är en konstnär och regissör.

Hon föddes i Montevideo, Uruguay, 1962.
Hon arbetar inom multimedia sedan 1996 och hennes intresse är diskriminering och våld. Hon har deltagit i flera festivaler runt om i världen.