Sara Malinarich

Sara Malinarich är konstnär och oberoende curator. Hon är född i Santiago de Chile. Som konstnär började han måla, men efter sin första resa till Europa och sina studier i digital grafik fortsatte hon sin karriär inom konst och nya medier.

Sara Malinarich ägnar sig också åt forskning i sina personliga verk, alltid relaterade till multimediauniversum. Tack vare denna ständiga aktivitet har denna konstnärs verk haft en plats i många konstcentra runt om i världen och hon har deltagit i konferenser på olika universitet och medlingsutrymmen.